Ulricehamns näringsliv

Ulricehamn har ett levande näringsliv med flera kommunala bolag och ett större antal privata aktörer i olika storlekar. Bland de största arbetsgivarna på den privata sidan hittar man Emballator Ulricehamns Bleck AB, som har drygt 150 anställda, och Precomp Solutions AB, med drygt 130 anställda. Andra större industrier i kommunen är järn och bygg (Ulricehamns Järn o Bygg med cirka 20 anställda), väveri (Bogesunds Väveri AB med runt 30 anställda), stål (Weland Stål AB med drygt 100 anställda), textil (IRO AB, som tillverkar garnmatare för textilindustrin och som har drygt 110 anställda) och betong (Ulricehamns Betong AB, också de med cirka 110 anställda). Förutom dessa finns ett knappt tiotal ytterligare stora företag i kommunen.Sweden_road_sign_G5.svg

För dig som funderar på att starta ett eget företag kan Ulricehamn vara ett attraktivt alternativ. Enligt kommunen själva är nämligen Ulricehamn en tillväxtort, som för närvarande håller på att expandera. Det finns också många saker som talar för att det faktiskt är så. Till exempel finns ett kommunalt bolag, Näringsliv Ulricehamn AB, som helt arbetar med näringslivsutveckling och destinationsutveckling i kommunen, och som stödjer och hjälper de entreprenörer som vill starta eller som redan driver ett företag på orten. Detta gör de bland annat genom att erbjuda vägledning för nya företagare i kommunen, och genom att verka för att fler företagare etablerar sig där och för att fler företag startas av de som redan bor i kommunen.

Näringsliv Ulricehamn säljer också industrimark, och detta är en annan punkt som talar för Ulricehamn som tillväxtort: det finns nämligen gott om mark till försäljning, närmare bestämt 500 000 kvadratmeter. Större delen av marken, cirka 300 000 kvadratmeter, ligger på Rönnåsens industriområde, och lämpar sig således särskilt väl för just industrier. Totalt är området 400 000 kvadratmeter stort, och det finns med andra ord gott om utrymme för nya etableringar.

Om du funderar på att starta ett nytt företag och eventuellt investera i mark på Rönnåsens industriområde, behöver du sannolikt ett snabbt tillskott av kapital. Ett bra sätt att få det kan vara att sälja fakturor. På Fakturino.se kan du få hjälp med att hitta de bästa erbjudandena från olika banker.

 
 

About the author

More posts by