Den nya motorvägen i Ulricehamn

För alla som bor i Ulricehamn har prat om motorvägen varit ett ständigt samtalsämne under åren. Den nya riksväg 40 blev till slut verklighet och numera är det motorväg hela vägen mellan Ulricehamn och Göteborg. Sträckan är 17 kilometer lång och förhoppningarna stora inför de nya möjligheter som motorvägen tros bringa. Trafikverket informerar att motorvägen är mer trafiksäker och lättare att köra, ett väsentlig och välkommen inslag då den gamla vägen var en plats där olyckor hände någorlunda frekvent. Bygget startade i februari 2013 och nu återstår det att se de positiva konsekvenserna. Läs mer om den nya motorvägen i Ulricehamn här nedan.

Information om den nya riksväg 40

Anledningen till att det varit mycket prat om den nya motorvägen är de positiva konsekvenserna som projektet förväntas medföra till den lilla tätorten. Det kommer nu att bli lättare att ta sig mellan Ulricehamn och Göteborg och den tidigare vägen kommer nu fungera som lokalväg. Det kommer bli möjligt att köra av eller på motorvägen på tre olika platser: vid Hössnamotet, Hökerumsmotet eller Ulricehamnsmotet. Motorvägen består av hela 13 broar och innehåller även tunnel som kallas för Ulrichamnstunneln. Den går igenom Vistabergen vid Gäla, är runt 400 meter lång och består av två tunnelrör. Motorvägen har fler fördelar än för Ulricehamnare. Vägen har även gjort det möjligt att köra praktiskt taget mötesfritt mellan Göteborg och Stockholm, via Jönköping. Det öppnar upp möjligheter för företagare och gör det enklare att exempelvis utnyttja kvalitativa måleri Stockholm, även för folk som bor en bit bort. Den nya motorvägen har kostat runt 1,3 miljarder att bygga.

motorväg i Sydamerika

motorväg i Sydamerika

Framtiden för Ulricehamn

Både representanter från Ulricehamns och Jönköpings kommun har träffats för att diskutera ytterligare möjligheter för båda parter att skapa en motorväg även mellan de två orterna. Trots att motorväg 40 numera går emellan Göteborg och Ulricehamn så är sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn fortfarande en så kallad två plus ett-väg. Det kommer nu att göras en åtgärdsvalsstudie som kan komma att belysa brister i den nuvarande sträckan och visa vilka möjligheter som skulle öppnas upp om en motorväg även byggdes mellan de två orterna. Mattias Josefsson, ordförande i kommunstyrelsen i Ulricehamn, säger att den lilla tätorten har stor potential att växa mot Jönköping och att detta vore något som ligger i Ulricehamns intresse. Lobbyarbetet har redan börjat och Mattias Josefsson meddelar att han vore nöjd om arbetet är klart inom en tio årsperiod. Med många projekt ser det ut som det finns många möjligheter för Ulricehamn och deras invånare i framtiden.

 
 

About the author

More posts by